1/7
Zapraszamy do nowo otwartego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Architekton w Jeleniej Górze, mieszczącego się przy ulicy Wincentego Pola 25. Jesteśmy niepubliczną placówką oświatową dedykowaną dla dzieci i młodzieży w wieku 3 - 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami (niepełnosprawność ruchowa, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie) oraz głębokim.
                                              

Zapewniamy nieodpłatnie edukację i rehabilitację cały rok szkolny. 

ul. W. Pola 25, 58-500 Jelenia Góra