top of page
Kadra
OREW tworzą osoby świadome niezwykłego charakteru tego miejsca, które podjęły się trudu uzyskania wiedzy i zdobycia wysokich kwalifikacji zawodowych umożliwiających pracę z dziećmi, które to dzieci z uwagi na swoją wyjątkowość (niepełnosprawność intelektualna wraz z różnorakimi niepełnosprawnościami sprzężonymi), wymagają szczególnego podejścia.  Naszym celem jest tworzenie miejsca opartego na zrozumieniu, serdeczności i gotowości niesienia pomocy, dlatego poza profesjonalizmem, nade wszystko oczekujemy od naszego zespołu wielkiego serca okazywanego naszym podopiecznym każdego dnia.   
Dyrektor placówki
P. Izabela  - dyrektor 
Kadra merytoryczna
Pan Bartłomej  - nauczyciel oligofrenopedagog; dogoterapeuta; wykładowca animaloterapii
ukończone studia na kierunku: pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika); pedagogika w specjalności psychopedagogika z profilaktyką społeczną; psychopedagogika 
ukończone kursy/szkolenia:  Makaton - program rozwoju komunikacji PRKM; kynoterapia; seminarium Alexy Capry pt.: "Komunikacja psów"; "Nie tylko dogoterapia"; "Dotyk i komunikacja"; "Program aktywności" Ch i M Knillów; "Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego"; "Dogoterapia - metoda wspomagająca terapię i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością"; "Wolontariusz kunoterapii";  "Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej"   
Pani Marta - nauczyciel oligofrenopedagog; terapeuta integracji sensorycznej II stopnia; fizjoterapeuta
ukończone studia na kierunku: pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika); fizjoterapia; przygotowanie pedagogiczne
ukończone kursy/szkolenia:  terapia integracji sensorycznej I stopnia; terapia integracji sensorycznej II stopnia PNF - podstawowy; "Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (M. Knott Concept)"; "Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID"; "dieta sensoryczna - najnowsza wersja masażu Wilbarger"; "autyzm, - diagnoza i terapia; instruktor odnowy biologicznej" 
Pani Julita - nauczyciel oligofrenopedagog,
ukończone studia na kierunku: pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika); pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i resocjalizacja
ukończone kursy/szkolenia: "metoda ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne" 
Pani Dorota- nauczyciel oligofrenopedagog; terapeuta zajęciowy; nauczyciel historii
ukończone studia na kierunku: pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika); historia; logopedia ogólna (w trakcie)
ukończone kursy/szkolenia: "kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej"; "samodzielność i zaradność jako cel pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie"
 
P. Andrzej - nauczyciel oligofrenopedagog
uukończone studia na kierunku: pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika); przygotowanie pedagogiczne; zarządzanie w oświacie
 
Pani Grażyna - pomoc nauczyciela
 
Ksiądz Janusz - religia 
 
Specjaliści     
Pani Justyna - neurologopeda; oligofrenopedagog;  instruktor terapii zajęciowej; dogoterapeuta
ukończone studia na kierunku: logopedia ogólna; rewalidacja ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika); socjoterapia, resocjalizacja;  pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją 
ukończone kursy/szkolenia:  "instruktor terapii zajęciowej"; "trening umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu"; "autyzm - diagnoza i terapia"; "wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowania indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych"; "wybrane problemy z poradnictwa"; "podstawy organizacji i zarządzania oświatą"; "diagnoza i terapia jąkania"
 
Pani Agnieszka - psycholog; terapeuta zajęciowy
ukończone studia na kierunku: psychologia; przygotowanie pedagogiczne; terapeuta zajęciowy
ukończone kursy/szkolenia:  "psychoonkologia"; "Coaching w pracy nauczyciela, pedagoga, wychowawcy" 
Oraz inni w zależności od potrzeb wynikających z orzeczeń z PPP
Pozostali pracownicy: administracja, utrzymanie obiektu
  

bottom of page