top of page
O nas
OREW (Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy) jest niepubliczną specjalistyczną i wielofunkcyjną placówką oświatową dedykowaną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami (niepełnosprawność ruchowa, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie)  oraz głębokim w wieku 3 - 25 lat. Ośrodek zapewnia wychowankom nieodpłatną edukację, rehabilitację, terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, zajęciową oraz inne formy odpowiadające indywidualnym potrzebom uczniów bazując w oparciu o IPET (indywidualny program edukacyjno terapeutyczny) oraz IPZ (indywidualny program zajęć).
Zajęcia w OREW realizowane są w zespołach edukacyjno - terapeutycznych oraz rewalidacyjno - wychowawczych.
 
Placówka czynna jest w godzinach 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny.
Głównym celem ośrodka jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.
A ponad to pomaganie każdemu wychowankowi w jak najpełniejszym rozwoju jego osobowości, w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, w przygotowywaniu do aktywnego udziału w życiu społecznym.
Sprawdź jak zapisać dziecko do OREW:

bottom of page