Terapia
Kładziemy nacisk na wielodyscyplinarną stymulację rozwoju naszych wychowanków, dlatego poza realizacją podstawy programowej oferujemy zajęcia indywidualne i grupowe ze specjalistami z zakresu:
  • Logopedia
  • Neurologopedia
  • Zajęcia z psychologiem
  • Zajęcia integracji sensorycznej
  • Fizjoterapia
  • Muzykoterapia 
  • Arteterapia
  • Dogoterapia
  • Hipoterapia (w przygotowaniu)
W najbliższym czasie planujemy poszerzenie oferty o kolejne formy stymulacji sprzyjające rozwojowi naszych podopiecznych.